XBRL aktualności - czerwiec 2006

2006.06.19

Oficjalna strona internetowa Stowarzyszenia XBRL Polska

Stowarzyszenie XBRL PolskaInformujemy że uruchomiona została oficjalna strona Stowarzyszenia XBRL Polska. Pod adresem www.xbrl.org/pl znajdą Państwo najnowsze informacje związane z bieżącą działalnością Stowarzyszenia XBRL Polska jak również informacje o wydarzeniach krajowych oraz zagranicznych związanych z standardem XBRL. Stowarzyszenie „XBRL Polska" jest organizacją non-profit zrzeszającą osoby fizyczne oraz podmioty prawne zainteresowane rozwojem standardu XBRL w Polsce. Stowarzyszenie jest członkiem ogólnoświatowego konsorcjum XBRL International, posiada status jurysdykcji tymczasowej. Z kolei Stowarzyszenie Księgowych w Polsce aktywnie uczestniczyło w powołaniu Stowarzyszenia XBRL Polska, w chwili obecnej jako członek wspierający jest również liderem tego Stowarzyszenia. Więcej informacji o standardzie jak i korzyściach wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu XBRL Polska znajdą Państwo na nowo otwartej stronie internetowej.


Najważniejsze informacje związane z rozwojem XBRL na świecie przedstawione podczas 13 Międzynarodowej Konferencji XBRL w Madrycie:

 • Bank Japonii poinformował, że ponad 500 firm świadczących usługi księgowe od stycznia 2006 sporządzało sprawozdania finansowe w XBRL. Wykorzystanie XBRL przyniosło wyraźne zmniejszenie nakładu pracy związanej z analizą i obróbką dokumentów. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele Japońskiej Agencji Nadzoru Finansowego.
 • Giełda Papierów Wartościowych w Szanghaju ogłosiła, że po udanym wprowadzeniu opartego na XBRL systemu sprawozdawczości pozwalającemu otrzymywać dane sprawozdawcze od ponad 800 firm, rozszerza wykorzystanie standardu XBRL na system informacyjny funduszy (akcji). W planie jest również wprowadzenie narzędzia analitycznego, którego celem będzie jeszcze efektywniejsze wykorzystanie informacji zapisanych w standardzie XBRL i przechowywanych w nowej „hurtowni danych". Przedstawiciele giełdy poinformowali, że wykorzystanie XBRL będzie wartością dodaną, z której skorzystają regulatorzy, analitycy, inwestorzy oraz instytucje zajmujące się dostarczaniem informacji.
 • Brytyjski Urząd Podatkowy, Narodowy Bank Belgii, Urząd Nadzoru Bankowego Belgii, Hiszpańska Giełda Papierów Wartościowych oraz rząd Danii planują w najbliższych miesiącach wprowadzenie systemu sprawozdawczości opartej na standardzie XBRL. Hiszpański regulator giełdowy otrzymał już 12000 sprawozdań finansowych w standardzie XBRL, jednocześnie centralny bank Hiszpanii poinformował, że ponad 400 banków sporządziło i przesłało sprawozdania w standardzie XBRL.
 • W serii prezentacji przedstawiono przygotowywane przez Europejskie organy nadzoru bankowego taksonomie COREP i FINREP, które mają być wykorzystywane przez instytucje kredytowe. Przyjęcie taksonomii oraz sprawozdawczości XBRL znacznie ograniczy problemy związane ze sporządzaniem sprawozdań. Prace nad taksonomią COREP są daleko posunięte i zaawansowane, natomiast finalna wersja taksonomii FINREP ma ukazać się w wrześniu 2006 roku.
 • Członkowie zespołu XBRL działającego przy Fundacji Komitetu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (FKMSR) przedstawili podczas konferencji cały szereg prezentacji dotyczących planów rozwoju taksonomii opartej o MSSF, ze szczególnym uwzględnieniem Centralnego Biura Bilansowego. Zespół ogłosił również powstanie sieci MSSF-XBRL (IFRS-XBRL) zadaniem której będzie rozwój oraz propagowanie idei oraz wiedzy związanej z standardem XBRL wśród przedsiębiorców i środowisk akademickich.

 

Polecamy

  • Świat Księgowych
  • Kaledarium
  • Raport AK17
  • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
  • Filmy