Wnioski

 

Dla osób posiadających tytuł biegłego rewidenta i ubiegających się o wpis do rejestru dyplomowanych księgowych:

Wniosek biegłego rewidenta o nadanie tytułu zawodowego „dyplomowany księgowy"

Dla osób posiadających tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych lub nauk o zarządzaniu, ubiegających się o wpis do rejestru dyplomowanych księgowych.

Wniosek doktora habilitowanego o nadanie tytułu zawodowego „dyplomowany księgowy" oraz wpis do rejestru dyplomowanych księgowych

Dla osób chcących przystąpić do egzaminu na dyplomowanego księgowego:

Wniosek kandydata o dopuszczenie do egzaminu na tytuł zawodowy „dyplomowany księgowy"

Dla osób, które zdały egzamin i ubiegają się o wpis do rejestru dyplomowanych księgowych:

Wniosek o wpis do rejestru osób posiadających tytuł zawodowy „dyplomowany księgowy"


Polecamy

    • Kaledarium
    • Filmy
    • Księgowi Przyszłości
    • Folder SKwP
    • Etyka zawodowa w rachunkowości