Umowa z Federacją Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

2006.06.06

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych zawarły umowę o współpracy.

W dniu 06 czerwca 2006 roku w siedzibie Biura Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce doszło do zawarcia umowy z Federacją Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Zgodnie z treścią umowy celem współpracy jest:

1. Podejmowanie i prowadzenie skoordynowanej działalności w zakresie doskonalenia kwalifikacji zawodowych księgowych i rzeczoznawców majątkowych dla prawidłowego wykonywania zawodu w tym w aspekcie funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej.

2. Występowanie ze wspólnymi inicjatywami wobec organów państwowych, samorządowych a także organizacji międzynarodowych w zakresie będącym przedmiotem zbieżnych celów zawodowych obydwu środowisk.

 

Pełny tekst umowy znajduje się [tutaj].

Polecamy

    • Świat Księgowych
    • Kaledarium
    • Raport AK17
    • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
    • Filmy