Seminarium konsultacyjne „MSSF dla M¦P”

W dniu 17 wrze¶nia Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wspólnie z Rad± Międzynarodowych Standardów (IASB) organizuje seminarium konsultacyjne po¶więcone projektowi Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczo¶ci Finansowej dla Małych i ¦rednich Przedsiębiorstw. Do udziału w dyskusji zaprosili¶my przedstawicieli organizacji zawodowych, ¶wiata nauki, administracji państwowej, oraz osoby reprezentuj±ce firmy z sektora M¦P. SKwP przetłumaczyło projekt standardu MSSF dla M¦P, jest on dostępny na stronie internetowej IASB pod linkiem: MSSF dla M¦P .

W chwili obecnej zamknęli¶my już ostateczn± listę uczestników. Spotkanie odbędzie się w hotelu Westin na ul. Jana Pawła II 21 w Sali Copernicus, rozpoczęcie o godz. 10:00

Jednocze¶nie zapraszamy Państwa do przesyłania uwag do projektu standardu zgodnie z zamieszczon± na stronie IASB procedur± zgłaszania uwag. Ostateczny termin składania uwag do MSSF dla M¦P upływa 1 paĽdziernika 2007.

Polecamy

    • ¦wiat Księgowych
    • Kaledarium
    • Raport AK17
    • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
    • Filmy