Medale dla zasłużonych działaczy i członków SKwP

2006.06.02

Na mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego z dnia 28 listopada 2005 r. działaczom Zarządu Głównego, Oddziałów Okręgowych SKwP oraz pracownikom jednostek organizacyjnych Zarządu Głównego, za wybitne zasługi w działalności w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce oraz pracę społeczną przyznano odznaczenia państwowe.

Podczas uroczystości w dniu 10 kwietnia w hotelu "GROMADA" wręczono medale:

 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Franciszek Wala -  długoletni wiceprezes Zarządu Głównego i działacz Stowarzyszenia,
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymała Wanda Lang - długoletni dyrektor Centralnego Ośrodka Szkolenia Zawodowego,
 • Złoty Krzyż Zasługi otrzymały: Irena Chmielewska- długoletni działacz Oddziału Okręgowego w Warszawie i członek władz naczelnych Stowarzyszenia oraz Wiesława Korzeniewska - długoletni dyrektor Biura Zarządu Głównego,
 • Srebrny Krzyż Zasługi otrzymali: Jerzy Koniecki - długoletni działacz i prezes Zarzadu Oddziału Okręgowego w Warszawie oraz Marian Wojciechowski - długoletni pracownik Działu Prezydialnego Biura Zarządu Głównego,
 • Brązowy Krzyż Zasługi otrzymały: Grażyna Golat - długoletnia działaczka z Oddziału Terenowego w Płocku i Danuta Jabłońska - długoletni pracownik Biura Zarządu Głównego.

Aktu dekoracji dokonał Mariusz Andrzejewski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, a prof. Zbigniew Messner - prezes Zarządu Głównego złożył odznaczonym gratulacje.

W imieniu odznaczonych głos zabrał  Franciszek Wala, który  podziękował za  wręczone odznaczenia.

Natomiast działacze Oddziałów Okręgowych SKwP otrzymali medale podczas uroczystości odbywajacych się w poszczególnych Oddziałach Okręgowych. 

 

Polecamy

  • Serwis informacyjny dla członków
  • Świat Księgowych
  • Kaledarium
  • Raport AK17
  • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
  • Filmy