KONGRES POLSKIEJ RACHUNKOWOŚCI 2006

KONGRES POLSKIEJ RACHUNKOWOŚCI - Jubileusz 100 lecia SKwP

2006.07.26

Rok 2007 jest szczególny w historii Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W tym roku, bowiem obchodzony będzie Jubileusz 100-lecia istnienia ruchu zawodowego księgowych na ziemiach polskich. Aktualni przedstawiciele władz, działacze i pracownicy Stowarzyszenia mają nie tylko zaszczyt, ale i powinność kontynuowania tradycji oraz rozwijania dokonań poprzedników. Tak ważna rocznica skłania do refleksji, sprzyja dokonywaniu podsumowań i definiowaniu celów na przyszłość.

Mając na celu nadanie temu wyjątkowemu Jubileuszowi właściwej oprawy i stworzeniu możliwości spotkania środowisku związanemu z naszą organizacją, w kulminacyjnym momencie obchodów organizujemy w Warszawie w dniach 28-29 maja 2007 r. KONGRES POLSKIEJ RACHUNKOWOŚCI poświęcony rachunkowości w perspektywie czasu. Hasło przewodnie Kongresu to:

"Rachunkowość wczoraj - dziś - jutro".

Kongres ma nie tylko służyć pokazaniu historii rachunkowości i roli księgowych w gospodarce, promowaniu wieloletniego dorobku teorii i praktyki rachunkowości, osiągnięć ruchu zawodowego księgowych, ale także być forum dyskusji nad obecnym miejscem rachunkowości, nad wyzwaniami stawianymi przed nią w warunkach globalnych rynków. Jest to również doskonała sposobność do zastanowienia się nad wizją modelu przyszłości rachunkowości, zawodu księgowego oraz nad misją i rolą Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Do udziału w Kongresie zapraszamy wybitnych przedstawicieli nauki rachunkowości w Polsce, szerokie grono księgowych, biegłych rewidentów, menedżerów i ludzi biznesu. W celu nadaniu temu wyjątkowemu wydarzeniu właściwej oprawy zorganizowany zostanie również bankiet
Komitet Honorowy Kongresu tworzą prof. dr hab. Zbigniew Messner - prezes SKwP, prof. dr hab. Alicja Jaruga - przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości, dr Bronisław Ciaś - były prezes SKwP oraz dr Piotr Rojek - prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Joanna Dadacz - dyrektor Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów.

 

RAMOWY PROGRAM KONGRESU

[do pobrania w wersji PDF]

Poniedziałek, 28 maja 2007

 • 930- Powitanie gości, rejestracja, kawa
 • Referat „Historia rachunkowości i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce" - prof. Zbigniew Messner - Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
 • Przerwa na kawę

· SESJA I - „Rachunkowość międzynarodowa czy rachunkowość krajowa?"

Sesja ta będzie próbą poszukania odpowiedzi na pytanie: czy w dobie globalizacji procesów gospodarczych, swobodnego przepływu kapitału możliwa jest regionalizacja systemów ewidencji gospodarczej? W sesji tej przewidywane są głównie wystąpienia gości zagranicznych, którzy przedstawią najnowsze kierunki zmian systemów rachunkowości w świecie. Wygłoszone referaty będą stanowiły podstawę do przemyśleń nt. obecnego miejsca rachunkowości polskiej, problemów, jakie występują we wprowadzaniu MSSF w Polsce, zakresu wdrażania prawa międzynarodowego do rozwiązań praktyki krajowej.

· Przerwa na obiad

 • SESJA II - „Komu i jaka była, jest i będzie potrzebna rachunkowość?"

Podczas tej sesji teoretycy i praktycy rachunkowości podejmą próbę poszukania odpowiedzi na wiele nurtujących współczesność wyzwań dotyczących możliwości praktycznego stworzenia informacji finansowych mających uniwersalny charakter. Jakie konflikty występują między oczekiwaniami poszczególnych odbiorców i czy możliwe jest pogodzenie interesów stron?

· 1900- WIECZÓR JUBILEUSZOWY
Wieczór poświęcony będzie centralnym obchodom jubileuszu 100-lecia ruchu zawodowego księgowych na ziemiach polskich, w jego trakcie przewidywane są między innymi wystąpienia jubileuszowe, przedstawienie muzyczne oraz uroczysta kolacja.

 

Wtorek, 29 maja 2007

 • 900- SESJA III - „Z czym borykają się księgowi dziś?

"Sesja ta poświęcona jest doskonaleniu jakości rachunkowości i celem jej jest nie tylko odpowiedź na pytanie; jak rozwiązywać już znane problemy (co może sugerować hasło sesji) ale także jak przygotować się do rozpoznania i rozpoznania problemów, które wystąpią w przyszłości? W prezentowanych referatach podjęta zostanie próba rozwiązania dylematów etycznych zachowań się księgowych, wprowadzania elektronicznej sprawozdawczości finansowej, nowych koncepcji prezentacji wyniku finansowego, i wiele innych problemów stojących przed współczesnym księgowym.

 • Przerwa na kawę
 • SESJA IV - „Dokąd zmierzamy?".

Sesja ta będzie miała charakter dyskusji panelowej i dotyczyć będzie wizji rozwoju rachunkowości jako nauki i zawodu oraz Stowarzyszenia Księgowych jako organizacji zawodowej. Jej hasło brzmi: „Dokąd zmierzamy?". Uczestnicy dyskusji wymienią poglądy na temat współdziałania nauki i praktyki w zakresie rozwiązywania dylematów rachunkowości, doskonalenia jakości informacji finansowych, kierunków zmian legislacyjnych, spójności prawa bilansowego i podatkowego, wyzwań stawianych przed Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, itp.

 • Zakończenie Kongresu, obiad

Polecamy

  • Świat Księgowych
  • Kaledarium
  • Raport AK17
  • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
  • Filmy