Główna Zawodowa Komisja Egzaminacyjna

Główna Zawodowa Komisja Egzaminacyjna prowadzi postępowanie kwalifikacyjne na uzyskanie tytułu dyplomowanego księgowego. Komisja powoływana jest przez Zarząd Główny.

Skład Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej w kadencji 2015-2018:

  1. prof. UE dr hab. Józef Pfaff  – przewodniczący
  2. prof. dr hab. Ewa Walińska – zastępca przewodniczącego
  3. dr Władysław Fałowski – sekretarz
  4. Wojciech Bernat – członek
  5. Irena Izbiańska – członek
  6. Anna Janik-Czop – członek
  7. Iwona Karpińska – członek
  8. Andrzej Skórzewski – członek
  9. Krzysztof Sobala – członek
  10. dr Małgorzata Szulc – członek
  11. Katarzyna Tomala – członek

Komisja  działa na podstawie Regulaminu Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej .

Podstawowym zadaniem GZKE jest przeprowadzanie egzaminów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów na dyplomowanych księgowych.

Polecamy

    • Kaledarium
    • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
    • Filmy
    • Folder SKwP
    • Obchody Dnia Księgowego