17 Światowy Kongres Księgowych

2006.02.28

W dniach 13-16 listopada 2006 r. w Istambule odbędzie się kolejny 17 Międzynarodowy Kongres Księgowych organizowany pod hasłem: „Księgowi a kreowanie wzrostu i stabilności gospodarczej na świecie”. Kongres jest organizowany przez tureckie organizacje księgowych i biegłych rewidentów przy współpracy z Międzynarodową Federacją Księgowych (IFAC).


17 Światowy Kongres Księgowych Celem kongresu jest podjęcie dyskusji na temat najbardziej aktualnych wyzwań stojących przed zawodem księgowych oraz określenie sposobu, w jaki może on lepiej służyć interesowi publicznemu w kontekście globalnym.
Kongres organizowany w cyklach czteroletnich jest dla księgowych swego rodzaju „olimpiadą", a więc najbardziej oczekiwanym międzynarodowym wydarzeniem zawodowym.

W obradach kongresu wezmą udział czołowi reprezentanci zawodu księgowych, przedstawiciele firm księgowych, uniwersytetów, korporacji międzynarodowych i krajowych, regulatorzy, podmioty opracowujące standardy jak również inne strony zainteresowane rozwojem wysokiej jakości usług świadczonych przez księgowych na całym świecie.

Kongres będzie składał się z sesji plenarnych oraz warsztatów prowadzonych przez czołowych przedstawicieli reprezentujących sektor publiczny i prywatny. Tematyka sesji plenarnych i warsztatów będzie skupiać się wokół zagadnień dotyczących rachunkowości, rewizji finansowej, etyki i zarządzania finansami. Udział w kongresie jest odpłatny.

Informacje ogólne [pobierz]

Program szczegółowy [pobierz]

Dodatkowe informacje oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie:
www.wcoa2006istanbul.org.tr
Tel: 90 (0 212) 254 32 30
info@wcoa2006istanbul.org.tr

Polecamy

    • Świat Księgowych
    • Kaledarium
    • Raport AK17
    • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
    • Filmy